Inteligența artificială și drepturile omului în era tehnologică

  • 0

Inteligența artificială și drepturile omului în era tehnologică

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități a Senatului și Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, în colaborare cu Comisia Națională a României pentru UNESCO, au organizat o conferință în cursul zilei de luni, sub numele “Inteligența Artificială – Etică și Drepturile Omului“.

Dezbaterile care au avut loc în cadrul conferinței au fost centrate pe teme esențiale privind aplicarea drepturilor omului în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Aceste teme includ asigurarea respectării valorilor fundamentale umane, a libertăților și demnității individuale, transparența în procesul de dezvoltare a algoritmilor și a sistemelor de inteligență artificială, evitarea impactului negativ asupra vieții private, nediscriminarea și dreptul la securitate. De asemenea, s-a subliniat necesitatea unor standarde etice comune și a colaborării internaționale pentru prevenirea dezvoltării unor tehnologii cu potențiale repercusiuni negative la nivel global.

În cadrul evenimentului s-a discutat și despre elaborarea de ghiduri care să asigure o dezvoltare și implementare responsabilă a inteligenței artificiale. Aspectele discutate au inclus modul în care poate fi asigurată transparența în procesul de luare a deciziilor de către algoritmii de IA, identificarea responsabililor în cazul apariției unei erori sau a unui prejudiciu cauzat de un sistem de IA, impactul potențial al algoritmilor de IA asupra drepturilor fundamentale, cum ar fi drepturile la confidențialitate și liberă exprimare, și consecințele posibile ale unor sisteme de IA nesigure.

Președintele Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din Senat, Remus Negoi, a subliniat importanța dezbaterii privind dimensiunea etică a inteligenței artificiale și necesitatea găsirii unui echilibru între drepturile fundamentale ale omului și accesul la informație, luând în considerare și alte valori importante, cum ar fi protecția consumatorului, inovarea și libertatea în afaceri.

De asemenea, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, deputatul Ana-Maria Cătăuță, a evidențiat necesitatea reglementării legislative a inteligenței artificiale, subliniind că aceasta trebuie să respecte toate legile și reglementările aplicabile. Cătăuță a subliniat importanța unui angajament față de inovație și progres și a pledat pentru promulgarea unor legi care să asigure că utilizarea inteligenței artificiale este ghidată de politici solide, principii etice și respectarea drepturilor omului.

Ambasadorul Simona Miculescu, delegat permanent al României pe lângă UNESCO, a evidențiat faptul că creșterea rapidă a tehnologiilor bazate pe utilizarea inteligenței artificiale a creat numeroase posibilități în diverse domenii, dar a subliniat și preocupările etice legate de această evoluție. Ea a subliniat importanța adresării întrebărilor etice legate de combaterea discriminării, protecția datelor și apărarea drepturilor omului în contextul revoluției tehnologice actuale.

Conferința a evidențiat importanța dialogului și a colaborării între diverse organizații și instituții pentru a adresa provocările etice și legale legate de dezvoltarea și implementarea inteligenței artificiale în societatea contemporană.

Spectacol emoționant de Ziua Internațională a Romilor la Arad
Prev Post Spectacol emoționant de Ziua Internațională a Romilor la Arad
Enel.ro devine PPC Energy, începând cu 10 aprilie
Next Post Enel.ro devine PPC Energy, începând cu 10 aprilie

Leave a Comment:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *